top of page

Van ontwerp tot oplevering:

  • Renovatie, restauratie en nieuwbouw,

  • Vooroverleg, ontwerp,

  • Tekeningen, bestektekeningen, detailtekeningen,

  • Werkomschrijving, bestekteksten,

  • Aanvraag omgevingsvergunning,

  • Welstand behandeling,

  • Aanbestedingstraject,

  • Uitvoeringsbegeleiding,

  • Directie voering,

  • Oplevering,

bottom of page